Kennis, data en informatie – Wat is het verschil?

In de wereld van data en fact based modeling worden de termen ‘kennis’, ‘data’ en ‘informatie’ veel gebruikt. Deze concepten hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook enkele essentiële verschillen. Vaak worden deze termen onterecht verwisseld. In dit artikel leggen we de verschillen tussen kennis, data en informatie uit.

Wat zijn data eigenlijk?

Als je het over data hebt, vliegen de buzz words je om de oren. Big data, AI, smart data! Maar wat zijn data eigenlijk? Data zijn de fysieke representaties van feiten; data zijn nummers, grafieken, tekst of afbeeldingen. Ook zaken als geluidsfragmenten of video’s zijn data.

Informatie: context is key

Informatie is bijna identiek aan data, alleen is er één groot verschil: informatie heeft context, het is gekwalificeerd. Data hebben uit zichzelf geen context en dus geen waarde. Zonder context is een werkblad vol met cijfers simpelweg een ophoping van betekenisloze getallen.

Kennis is persoonlijk

Kennis is een veel breder begrip dan data of informatie. Informatie is een onderdeel van kennis, maar kennis is ook sterk verbonden aan personen. Met behulp van kennis kan een persoon bepaalde informatie gebruiken. Informatie is een instructieve tekst die uitlegt hoe een fysiotherapeut een bepaalde spiergroep moet masseren, kennis is het in de praktijk kunnen toepassen van deze informatie. Kennis is de som van informatie, het begrijpen van informatie en persoonsgebonden kunde.

Dit verschil wordt eenvoudig duidelijk met een voorbeeld:

Deze grafiek bestaat uit data. Het is een reeks getallen afgezet tegen een andere reeks getallen. Je hebt geen idee wat dit betekent of wat je ermee kan.

Bekijk nu het verschil met de onderstaande grafiek.

Dit is informatie, want er is een duidelijke context. De assen zijn gekwalificeerd als leeftijd en lengte. De data representeren de groei van de persoon Emma van Dijk. Haar lengte in centimeters is  uitgezet tegen haar leeftijd in jaren.

Vervolgens heeft een zorgverlener de kennis om deze informatie te benutten. Door zijn opleiding en praktijkervaring met groeiende kinderen kan deze zorgverlener een prognose doen voor het verdere groeiverloop van Emma.

Kennis, data en informatie zijn dus gerelateerde begrippen, maar de verschillen zijn significant.  Data zijn de basis, informatie is de context en kennis is de toepassing.