Alle expertise in huis om van wetgeving naar uitvoering te gaan … maar hoe het overzicht te bewaren?

De toeslagenaffaire bevestigt wat we eigenlijk met z’n allen al lang weten.. Het is niet eenvoudig om efficiënt met grote hoeveelheden wet- en regelgeving om te gaan op een manier die op elk moment inzicht biedt in hoe deze is geïnterpreteerd en uitgevoerd. Dit vraagt om een andere aanpak.

Wetsuitvoering als bewerkelijk proces

Elke uitvoeringsinstantie ervaart dat het proces om van wet- en beleidsteksten tot uitvoering te komen nogal bewerkelijk is. Beleid vult de gaten tussen een wettekst en de praktijk. Ambtenaren vertalen beleid naar processen en systemen. Maar dit alles loopt over vele schijven, kent veel stappen, is bewerkelijk en foutgevoelig.
Kunnen we ervoor zorgen dat we bij elke stap de gemaakte beslissingen op zo’n manier vastleggen, dat het in één klap mogelijk wordt om de gemaakte keuzes te valideren, we ze achteraf kunnen traceren en zelfs kunnen gebruiken om de impact van wijzigingen in wet en beleid te bepalen?

De centrale kapstok

Het antwoord is: ja, door formele modellen te maken. Die modellen zijn de centrale aanknopingspunten voor werk dat van de ene naar de andere afdeling vloeit. Ze zijn een perfecte kapstok om alle nuances van de praktijk aan op te hangen. En ze bewaken dat wet en uitvoering met elkaar overeenkomen. Een goed uitgewerkt model maakt de structuur en samenhang van grote hoeveelheden informatie overzichtelijk. Het maakt het mogelijk om heel specifiek te communiceren in een grote en complexe werkelijkheid.

Soms wordt wel eens gedacht dat het gebruik van modellen een technische aangelegenheid is. Wij dagen iedereen die dit beeld heeft uit om de inzet van modellen breder te bekijken! Juíst de inzet van centrale modellen, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren vanuit de eigen expertise, zorgt voor een helder gedeeld beeld. Het gebruik van modellen voorkomt misverstanden tussen samenwerkende partijen.

Gezamenlijk opgestelde en gedragen modellen maken het mogelijk om het proces om tot wetsuitvoering te komen soepel te laten verlopen. Ook creëren ze in- en overzicht in wie welke keuzes waar gemaakt heeft. Ze laten zien hoe en waar keuzes invloed op elkaar hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of alle implementatiekeuzes ook te relateren zijn aan juridische beleidsteksten. En aangezien de samenhang tussen de verschillende lagen ook met elkaar is verbonden, is de impact van wijzigingen van wetten of systemen veel inzichtelijker dan wanneer een traditionele aanpak wordt gevolgd.

Een manier om consistente resultaten te bereiken

Hoe kun je met verschillende kennishouders van uiteenlopende expertises samenwerken aan één model, op een manier die consistent en herhaalbaar is in vele projecten? Daar weten we bij PNA wel wat over te vertellen. Wij houden ons namelijk al sinds 1989 met veel succes met het antwoord op deze vraag bezig. En onze kennis willen we dolgraag delen!
De CogNIAM core workshop geeft in een halve dag een duidelijk beeld van de kern van onze methode: het gestructureerd en begrijpelijk vertalen van informatie uit documenten en de kennis en ervaring van collega’s naar een model, het bepalen van het juiste soort model voor de juiste soort kennis én het aanbrengen van verbanden tussen verschillende soorten modellen.
Na deze workshop kun je de principes van onze methode toepassen op de werkwijze in jouw organisatie. Eventueel kun je daarna nog een verdiepende workshop volgen, of via coaching-on-the-job onder begeleiding van onze trainers en consultants een vliegende start maken.