Boek Wetsanalyse nu officieel gelanceerd!

Op vrijdag 25 juni 2021 is tijdens het webinar Wetsanalyse officieel het eerste exemplaar van het boek uitgereikt.

Tijdens het webinar hebben auteurs Mariette Lokin en John Bulles de aanpak toegelicht en samen met gespreksleider Paul van Egmond teruggekeken naar de ontstaansgeschiedenis ervan.

Won van Deursen (IND) en Barbera Veltkamp (BiZa) gaven daarna een inkijk in de ervaringen met Wetsanalyse in de praktijk.

Als ceremoniële afsluiting overhandigde prof. dr. Frank Harmsen, directeur van PNA, het eerste exemplaar van het boek aan prof. mr. dr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de VU in Amsterdam.

In het dankwoord beschreef Van Ommeren dat de aanpak in het boek een mooie reactie is op de beproevingen van digitalisering, de wens naar transparantie en de ambitie om verschillende werelden en talen bij elkaar te brengen.

Niet live kunnen meekijken? Terugkijken van het webinar kan via: https://www.onlineseminar.nl/belastingdienst/webinar/41348/webinar-wetsanalyse

Het dankwoord van Frank van Ommeren is terug te lezen via: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/toespraken/2021/06/25/dankwoord-frank-van-ommeren-bij-aanbieding-eerste-exemplaar-wetsanalyse

Van links naar rechts: Mariette Lokin, John Bulles, Paul van Egmond, Won van Deursen, Barbara Veldkamp.
Frank Harmsen (rechts) overhandigt het eerste exemplaar aan Frank van Ommeren (links).