Gedegen advies bij vraagstukken op het snijvlak van business en IT

Uw bedrijfsdoelstellingen blijven leidend voor nieuwe IT-oplossingen. 

Voortschrijdende digitalisering maakt dat bedrijfsdoelstellingen, meer dan ooit, leidend zijn voor nieuwe IT-oplossingen.

PNA biedt een resultaatgerichte en geïntegreerde visie voor besluitvorming op het gebied van digitaliseringsvraagstukken. Wij analyseren bedrijfsprocessen, maar ook de bedrijfsregels, gegevensdefinities en besluiten, en zorgen voor een match tussen uw doelstellingen, de noodzakelijke informatie en de verschillende systemen.

Het resultaat is dat u beter en sneller in staat bent de knelpunten in uw organisatie te identificeren en van daaruit de juiste oplossingen te genereren.

Naast onze specifieke producten en oplossingen, bieden wij ook meer algemene adviesdiensten aan op het gebied van kennisanalyse en –modellering, datamanagement en modelimplementatie.

Meer informatie?

Maurice Nijssen

Managing Director

Kennisanalyse

Wij zijn in staat om de inhoudelijke experts in uw organisatie dusdanig te ondervragen over de kennis in hun hoofd, dat we deze expliciet kunnen maken en daarmee breed toepasbaar, bijvoorbeeld door middel van informatiesystemen. De cogNIAM® methode garandeert de volledigheid en traceerbaarheid van de geborgde kennis. Onze analisten zijn wereldwijd de meest ervaren deskundigen voor analyse op basis van Fact Based Modeling, BPMN 2.0/SBVR en DMN. Met behulp van cogNIAM®, eventueel met hulp van onze kennistools, bent u in staat om uw kenniskapitaal inzichtelijk te maken en te houden.

Kennismodellering

PNA maakt de samenhang zichtbaar tussen processen, regels, data en semantiek van uw organisatie. Wij hebben hiervoor het kennismolecuul ontwikkeld, dat integraal is opgenomen in cogNIAM®. Op deze manier modelleren we niet alleen gegevens en informatie, maar ook de betekenis ervan en de context waarin deze gegevens en informatie gebruikt wordt. Modellen kunnen dan zonder menselijke interventie worden gebruikt in zogenaamde no code / low code platforms. Zo komt daadwerkelijk modelgebaseerde software binnen handbereik, wat vervolgens weer kan leiden tot een hogere kwaliteit tegen substantieel lagere kosten.

Datamanagement

U wilt kunnen sturen op gegevens: ze moeten betrouwbaar, corrigeerbaar en bereikbaar zijn. Echter, datastromen –zowel binnenkomend als uitgaand– zijn de afgelopen jaren explosief en exponentieel gegroeid. Om die groei het hoofd te bieden, is datamanagement cruciaal. In onze aanpak, gebaseerd op DMBOK2, is datamanagement als het ware ingebakken, al was het maar omdat wij zoveel waarde hechten aan de betekenis van gegevens. Informatie over bijvoorbeeld klanten kan heel goed in meerdere systemen zijn ondergebracht, maar kan ook op heel verschillende manieren worden gebruikt door de diverse afdelingen of medewerkers in een bedrijf. Het is dus belangrijk om uit te kunnen gaan van dezelfde definities om vervolgens ook zinvolle rapportages te genereren.

Modelimplementatie

De samenwerking met PNA hoeft niet te stoppen nadat wij samen met u een kennismodel hebben ontwikkeld. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het ontwerpen en realiseren van de IT-systemen die op uw kennismodellen zijn gebaseerd. Omdat die modellen zo rijk zijn, zijn wij in staat om veel systeemcomponenten te genereren. Maar vaak zal er nog aanvullend ontwerp- en programmeerwerk gedaan moeten worden. Bij ons staan daarin functionaliteit, architectuur, investeringen en risico’s centraal, uiteraard met behulp van een Agile (SAFE) aanpak. Wij begeleiden u bij acceptatietesten, de invoering en de evaluatie van het systeem. Voor u als opdrachtgever is het goed om te weten dat wij thuis zijn in de platforms van toonaangevende leveranciers. De oplossingen die we creëren passen dan ook in de omgeving van iedere organisatie.