iKnow Data

Data is voor iedere organisatie van cruciaal belang. Maar heeft uw business voldoende inzicht in deze data? Worden er datamodellen gemaakt die niet begrepen worden door de business?

Met iKnow Data brengt u de informatiestructuren van uw organisatie begrijpelijk en inzichtelijk in kaart, waarbij ook de samenhang met processen, regels en semantiek kan worden vastgelegd.

Het fundament om op voort te bouwen

Met iKnow Data is het mogelijk om de informatiestructuren van een kennisdomein te modelleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Fact-based modeling (FBM) als methode. Zo modelleert u in deze wereldwijd erkende modelleringstaal.

Belangrijkste features

Begrijpelijk datamodel

Stel een formeel maar begrijpelijk datamodel op door middel van natuurlijke taal.

Direct valideren

Gebruik concrete voorbeelden en de bijbehorende verwoording om het datamodel direct te valideren bij de business.

Overzichtelijke weergave, meerdere perspectieven

Door middel van een overzichtelijke weergave inzicht in het volledige model, maar middels meerdere perspectieven ook zicht op specifieke onderdelen van uw business.

Relevante metadata

iKnow Data sluit aan op uw organisatie, en niet andersom.

De voordelen

  • De bestaande situatie rondom data in de organisatie met één druk op de knop inzichtelijk.
  • Consistentie bereiken, door inzicht in bestaande data structuren.
  • Visuele weergave maakt datamodel inzichtelijk en toegankelijk voor álle gebruikers.
  • Ondersteunt het praktijkgebruik van de cogNIAM methode.
  • Volledige traceerbaarheid, door middel van koppeling tussen datamodel en brondocumenten in iKnow Cognitatie.
  • Onderdeel van de volledig geïntegreerde iKnow Suite, waardoor de kennis van de gehele organisatie op één centrale plek kan worden geborgd, beheerd en ingezet.