iKnow Cognitatie, dé tool die uw organisatie compliant en inzichtelijk maakt

Met iKnow Cognitatie beheert u de documenten die impact hebben op uw organisatie. Denk aan wetten, beleidsstukken, IT specificaties. Of zelfs emails waarin beslissingen zijn vastgelegd. Met Cognitatie legt u verbanden vast tussen teksten binnen een document of tussen documenten. Door aan die teksten ook kennis toe te voegen , creëert u een “Single Point of Truth”: de centrale plek voor alle kennis in uw organisatie.

Ontdek een nieuwe manier van het beheren van uw kennisdomein

Cognitatie is een tool gericht op analyse en annotatie van materie- en beleidsrelevante documenten, zoals customer requirements, maar ook wet- en regelgeving en beleid. Cognitatie is de enige compliance management tool die de intelligente brug slaat tussen tekst en logica gebaseerde modellen. Het brengt alle relevant informatie, zoals relevante delen van documenten, interpretatie en overige bijlagen, samen op één plek en biedt de ondersteuning om gestructureerd de kennis van uw organisatie te borgen, te beheren en optimaal te gebruiken.

Cognitatie heeft zich inmiddels ruim bewezen binnen grote overheidsinstanties en financials. Het is uitermate geschikt als gedeelde basis en bron van kennis voor zowel business- als informatieanalysetrajecten en biedt efficiënte en duurzame risicobeheersing voor organisaties die moeten voldoen aan regelgeving van toezichthouders. 24/7 100% traceerbaar en compliant. Uniek aan Cognitatie is dat het geannoteerde teksten linkt aan gestructureerde, user-made modellen.

De voordelen van iKnow Cognitatie

Innovatief en flexibel

Efficiënt veranderen, inspelen op de markt en innoveren wordt gemakkelijker door optimaal inzicht in de samenhang tussen bijvoorbeeld regelgeving en uw beleidsstukken, processen, data en regels.

Compliant en transparant

Wetten, regels, protocollen en requirements die voor uw organisatie van toepassing zijn worden samengebracht in een betekenisvolle en doorzoekbare vorm. Hiermee is altijd transparant hoe en of u aan de gestelde eisen of wetgeving voldoet.

Duurzaam en toekomstbestendig

Geen zorgen meer over wijzigingen in regelgeving of aangepaste requirements. Door het borgen van de link tussen de gestelde eisen en uw organisatie is de ‘as-is’ situatie altijd inzichtelijk. U kunt hiermee vlot en efficiënt inspelen op veranderingen.

Inzicht in samenhang

Cognitatie toont gebundelde kennis van een bepaald thema, verdeeld over meerdere documenten op basis van gelegde verbanden. Zo komt u direct tot de complete kern van dit thema, zonder alle verschillende documenten te moeten raadplegen.

Wijzigingen in beeld

Cognitatie geeft van een gewijzigd document exact aan wat er gewijzigd is en welke impact dit heeft op eerder gelegde verbanden of aan het document gekoppelde kennis. De benodigde actie wordt zo direct helder. Bovendien maakt de vastgelegde historie tijdreizen mogelijk.

Beleid in kaart

Cognitatie toont op elk moment de verbanden tussen externe documenten zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, het daarop gevormde beleid én de interne activiteiten die op basis van het beleid zijn bepaald.

Features en functies

Cognitatie heeft een breed toepassingsgebied, ontdek de unieke functies die onze tool te bieden heeft voor uw kennisdomein.

Document Management Systeem

 • Laden en beheren van documenten van verschillende versies. Tekstueel vergelijken van documenten, inclusief annotaties op deze documenten
 • Directe interface met Wetten.nl en EUR-Lex (www.wetten.nl en www.eur-lex.europa.eu)

Annoteren van stukken tekst

 • Bij annoteren ook direct classificeren (d.w.z. een structuur aanbrengen in  brontekst).
 • Annotaties toewijzen als verschijningsvorm van een concept (kenniselement waarover wordt geredeneerd) in een specifiek document.
 • Relaties tussen concepten definiëren.
 • Navigeren tussen verschillende verschijningsvormen van hetzelfde concept binnen een document, maar ook over documenten heen.
 • Verwijzingen opnemen naar documenten of contexten.
 • Bekijken van wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen van annotaties en relaties tussen concepten.

Annoteren van contexten

 • Contexten samenstellen uit meerdere blokken tekst in één document.
 • Contexten samenstellen uit blokken tekst van meerdere documenten.
 • Tekst van document filteren op inhoud van context.
 • Relaties tussen contexten definiëren.

Notificaties en beheermodules​

 • Ontvangen van berichten bij gewijzigde concepten, relaties, contexten en verwijzingen en berichten binnen gebruikersgroep aan gebruikers toewijzen en verwerken.
 • Eigen classificatieschema voor annoteren en classificeren inrichten.
 • Opnemen van eigen meta-data elementen voor annotaties, concepten, relaties en contexten.
 • Uitgebreid autorisatie-, gebruikers- en documentbeheer.
 • Rapportagemodule voor het opstellen en beheren van generieke  rapportages.
 • Aanmaken van validaties voor het toetsen van annotaties, concepten, relaties en contexten.

Onze klanten over iKnow Cognitatie

Maak kennis met iKnow Cognitatie