Workshop DMN

Leer met Decision Model and Notation complexe regels en beslissingen te structureren en op basis daarvan traceerbare beslismodellen op te stellen.

Hoe komen beslissingen verantwoord tot stand?

Bent u het overzicht kwijt op uw regels? Wilt u weten waarop beslissingen zijn gebaseerd en hoe deze tot stand komen? Weet u welke regels u in welke situatie moet toepassen? Leer complexe regels en beslissingen te structureren en op basis daarvan traceerbare beslismodellen op te stellen. U krijgt aantoonbaar meer grip en zicht op ogenschijnlijk complexe situaties.

DMN is de internationale standaard voor het modelleren van beslisregels. Leer hoe u meer grip op regels krijgt, de complexiteit tussen regels onderling inzichtelijk maakt en regels voor een brede doelgroep toegankelijk maakt door de inzet van DMN in combinatie met onze richtlijnen voor het gebruik van de standaard.

Met de workshop DMN van PNA verkrijgt u uw kennis direct van de bron. Onze docenten hebben ruime praktijkervaring en hebben actief meegewerkt aan diverse wereldstandaarden. Bovendien leggen wij door middels van een introductie op cogNIAM verbanden tussen processen, regels, data en semantiek.

Meer informatie?

Bas van de Laar

Solution Manager

Open workshop DMN, High Tech Campus Eindhoven

 • 2-daagse workshop van 10:00 tot 17:00 uur inclusief lunch.
 • 4 startmomenten per jaar.
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels.
 • € 1300,- (excl. BTW) per deelnemer. Maximaal 8 deelnemers per workshop.

Data

Nieuwe data nog niet bekend.

In verband met COVID-19 worden onze workshops tijdelijk virtueel aangeboden.

Wat leert u tijdens deze workshop?

 • Inzicht in de wijze waarop beslissingen en beslisregels op dit moment binnen uw organisatie worden herkend, beschreven en vastgelegd.
 • Kwalitatief hoogstaande DMN modellen opstellen op basis van de PNA richtlijnen.
 • Hoe u uw DMN modellen door domeinexperts binnen uw organisatie kunt laten valideren.
 • Hoe u deze DMN modellen kunt koppelen aan de relevante brondocumenten in wet- en regelgeving en/of uw interne beleidsdocumenten.
 • Hoe u (beslis)regels relateert aan de processen, data en semantiek binnen uw organisatie door middel van de cogNIAM® methode.

De DMN standaard

Decision Model and Notation (DMN) is de wereldstandaard voor het specificeren van beslisregels. Met behulp van deze standaard van OMG kunnen organisaties het beschrijven en modelleren van hun kritische bedrijfsbeslissingen naar een hoger niveau tillen en door de business laten beheren. DMN integreert desgewenst naadloos met procesmodellering in BPMN en informatiemodellering met FBM en kan gebruikt worden om complexe beslissingen inzichtelijk te maken, zowel voor de business als voor IT.

De unieke voordelen

 • Gedurende de workshop wordt gebruik gemaakt van een door u geselecteerd praktijkvoorbeeld.

 • In de workshop delen we onze kennis en ervaring met DMN in de vorm van richtlijnen voor gebruik in de praktijk.

 • U kunt DMN direct na afloop van de workshop toepassen in uw organisatie.

 • U verkrijgt uw kennis direct van de bron. Onze docenten hebben ruime praktijkervaring bij (inter) nationale organisaties en hebben actief meegewerkt aan diverse wereldstandaarden, waaronder DMN, maar ook BPMN 2.0 en SBVR.