Workshop cogNIAM®

Met cogNIAM® (cognition enhanced NIAM) legt u verbanden tussen semantiek, data, processen en beslisregels binnen uw organisatie en bent u in staat uw kenniskapitaal éénmalig en integraal te borgen.

Hoe haalt u maximaal rendement uit uw kenniskapitaal?

Wilt u uw kenniskapitaal actief en begrijplijk inzetbaar maken? Wordt u met regelmaat geconfronteerd met inconsistente, onduidelijke of onvolledige specificaties? Zoekt u een manier om kennis eenmalig en integraal te borgen?
CogNIAM is dé methode om kennis voorschriftmatig te eliciteren en begrijpelijke business modellen op te stellen. Ervaar de voordelen van duurzame, integrale specificaties, gebruikmakend van de open wereldstandaarden BPMN, DMN en FBM.

Meer informatie?

Bas van de Laar

Solution Manager

Open workshop cogNIAM®, High Tech Campus Eindhoven

 • 5-daagse workshop van 10:00 tot 17:00 uur inclusief lunch.
 • 4 startmomenten per jaar.
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels.
 • € 3000,- (excl. BTW) per deelnemer. Maximaal 8 deelnemers per workshop

Data

Nieuwe data nog niet bekend.

In verband met COVID-19 worden onze workshops tijdelijk virtueel aangeboden.

Wat leert u tijdens deze workshop?

 • U leert kwalitatief hoogstaande BPMN 2.0, DMN en FBM modellen op voorschriftmatige wijze op te stellen.
 • U leert duidelijke functionele requirements op te stellen die door de business eenvoudig te begrijpen en te valideren zijn.
 • U leert hoe u de modellen kunt koppelen aan relevante brondocumenten in wet- en regelgeving en/of uw interne beleidsdocumenten.
 • U leert verbanden te leggen tussen proces, data, regels en semantiek volgens de PNA richtlijnen, zodat u een integraal zicht heeft op uw kennis.
 • U leert domeindeskundigen bevragen, kennisbronnen te raadplegen en impact te bepalen.

Over cogNIAM®

cogNIAM® is een unieke methode die op basis van herhaalbare protocollen helpt om kennis om te zetten in business modellen. Hierbij maakt cogNIAM® gebruik van natuurlijke taal en voorbeelden, om de modellen voor eenieder begrijpbaar en valideerbaar te houden. cogNIAM® combineert open wereldstandaarden om processen, data, regels en semantiek in samenhang vast te leggen.

De unieke voordelen

 • U verkrijgt uw kennis direct van de bron. PNA is de grondlegger van de cogNIAM®-methode en heeft aan de wieg gestaan van diverse wereldstandaarden, waaronder BPMN 2.0, DMN en FBM. Onze docenten hebben ruime praktijkervaring bij (inter)nationale organisaties.
 • Onze methode resulteert in 100% complete, correcte en consistente requirement specificaties.
 • Gebruik uw eigen business case tijdens de workshop. Daarmee kan de opgedane kennis direct worden ingezet binnen uw organisatie.