Partners en samenwerkingen van PNA

Bij PNA geloven we in co-creatie. In samenwerking. Want door kruisbestuiving, door het uitwisselen van kennis en informatie, kun je groeien en meerwaarde bieden. Samenwerkingsverbanden zijn de drijfveer van onze innovatie. PNA heeft altijd nauw samengewerkt met innovatieve projecten op het gebied van kennis, data, processen en communicatie.

Gezamenlijke belangen in kennismanagement

Met diverse bedrijven hebben we gemeenschappelijke strategische doelen geformuleerd en delen we belangen op het gebied van kennismanagement. PNA staat daarbij altijd open voor nieuwe partners, uit welke sector ze ook komen. Voor ons staat een open en innovatieve mentaliteit voorop.

Partners

De Object Management Group is een consortium dat werkt aan de ontwikkeling en acceptatie van wereldstandaarden binnen de IT- & kennissector. Tegenwoordig ligt de focus op het ontwerpen van modellen en standaarden voor programma’s, systemen en bedrijfsprocessen. PNA is als lid van OMG en als vertegenwoordiger van de OMG binnen Europa nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere ontwikkeling van de diverse standaarden.

Brightlands gelooft in het faciliteren van talent, kennis en ambitie. Dit betekent dat ze investeren in haar gemeenschap, wat leidt tot de dynamische sfeer op de campus. Een van de initiatieven is de Brightlands Business Club. Deze werd opgericht in 2016 en verbindt ambitieuze ondernemers. Maurice Nijssen, Managing Director van PNA, is board member van de Brightlands Business Club.

Aan de samenwerking met Maastricht University ligt een aantal gezamenlijke drijfveren ten grondslag: het doen van wetenschappelijk onderzoek en het aanbieden van kwalitatief hoogstaande opleidingen. Vanuit de samenwerking met Maastricht University verzorgt PNA regelmatig gastcolleges op het gebied van kennismanagement en business analyse. Professor Frank Harmsen, Managing Director van PNA, is hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Ook begeleidt PNA studenten van de Bachelor opleiding Knowledge Engineering tijdens het unieke leer-werktraject: KnowledgeEngineering@Work.

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Van één en dezelfde behandeling voor iedereen, gaan we naar zorg die specifiek is afgestemd op het individu. Deze vorm van zorg wordt precisiegeneeskunde genoemd. Eind 2019 is de Stichting Personalised Healthcare Catalyst opgericht met als doel de transitie naar gepersonaliseerde zorg te versnellen. Ook PNA is aangesloten bij de alliantie.

Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) heeft tot doel om een klimaat voor ondernemerschap te bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen. PNA werkt samen met het IvBM aan BriMis, een digitale leeromgeving waarmee het IvBM organisatorisch leren op een eenvoudige en aantrekkelijke manier kan faciliteren.

Samenwerkingsverbanden

Zoals PNA niet in standaardoplossingen denkt, zo zijn we ook creatief in onze relaties met huidige en toekomstige klanten: we geloven in samenwerkingsverbanden waar beide partijen beter van worden. Verbanden waar beide partijen van leren en oplossingen die op maat gesneden zijn. En omdat we geloven in de producten en diensten die we samen met klanten afleveren, zijn we ook regelmatig onderdeel van consortia. We hopen dat u zich laat inspireren en vernemen graag uw ideeën. Misschien wel het begin van ons gezamenlijke succes.

Brightpharma

Maak kennis met Brightpharma, een samenwerking tussen Pharmacare, KnocoM en PNA, die als doel heeft om 100% betrouwbare en up-to-date medicinale productinformatie in één gestructureerd en geclassificeerd informatiemodel te borgen en te delen. Zo kunnen artsen, fabrikanten, apothekers en andere stakeholders in de gezondheidszorg te allen tijde efficiënt gebruik maken van medicijninformatie en wordt bovendien de kwaliteit van medicijninformatie verhoogt.

Knowtice

Knowtice ondersteunt organisaties in een dynamische, kennisgedreven economie. Zij heeft daarvoor de Knowledge Scorecard ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee deze organisaties en hun medewerkers de waarde van kennis inzichtelijk maken, risico’s verkleinen en kansen benutten. Ondanks het besef dat kennis ontzettend belangrijk is, wordt nog nauwelijks systematisch een overzicht gemaakt van het kenniskapitaal in organisaties. Dit resulteert in blinde vlekken met alle gevolgen van dien. Met de Knowledge Scorecard introduceert Knowtice een methode en een tool om de benodigde analyses eenvoudig en zelfstandig uit te voeren. De oplossing is gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als praktische ervaring. De Knowledge Scorecard kan worden gebruikt door iedereen die belang heeft bij het meten, verbeteren en voorspellen van de prestaties van een onderneming. De tool biedt daarom toepassingen voor diverse doelgroepen zoals investeerders, directies, managers, medewerkers, adviesbureaus en accountants. Knowtice komt voort uit een samenwerking tussen PNA, COMPO en KnocoM.

cogNIAM Finance​

PNA heeft samen met ABN AMRO Incubator Holding de joint venture cogNIAM® Finance opgericht om innovatieve en duurzame kennisoplossingen te creëren voor de financiële wereld. De joint venture helpt financiële instellingen meer rendement te halen uit het aanwezige kenniskapitaal.