iKnow Processes

Met iKnow Processes is het mogelijk om de processen van een kennisdomein te modelleren. Deze processen kunnen gedefinieerd worden in Business Process Model and Notation (BPMN 2.0).

Stroomlijn uw processen op basis van BPMN 2.0

Heeft u voldoende kijk op de processen die binnen uw organisatie uitgevoerd worden? Worden de processen binnen uw organisatie telkens op een andere manier beschreven?

Met iKnow Processes legt u uw processen eenduidig en op basis van een gestandaardiseerde notatiewijze vast. Bovendien biedt het alle stakeholders inzicht in uw processen: van technische ontwikkelaars en analisten, tot managers, juristen, adviseurs en toezichthouders.

En in gebruik samen met iKnow Data en iKnow Rules is uw organisatie in staat om écht aan procesmanagement te doen: hoe kan een proces immers bestaan zonder te verwijzen naar data of rules? Die link leggen we in iKnow uiteraard netjes vast!

Belangrijkste features

Processen vastleggen met de wereldstandaard BPMN 2.0

Met iKnow processes kunt u processen modelleren in de wereldstandaard BPMN 2.0.

Processtappen koppelen aan data, regels en begrippen

Aan elke processtap kunnen data die gebruikt of gemaakt worden, regels die aangeroepen worden of begrippen die betekenis toevoegen gekoppeld worden.

Processen valideren

Automatische valideren of uw processen voldoen aan de BPMN 2.0 standaard.

De voordelen

  • Iedereen kan complete, consistente en begrijpelijke processen opstellen met iKnow Processes.
  • Helder gedocumenteerde processen maken het eenvoudig voor nieuwe medewerkers om de werking van de organisatie zelf te leren kennen.
  • Verbind processen en processtappen aan de overige kenniselementen van het kennisdomein, zoals begrippen, datamodel en regels.