Disclaimer

Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan PNA of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van PNA delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel PNA deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.