Onze methode: cogNIAM®

Als een organisatie informatie niet of niet eenduidig vastlegt, ontstaan er onvermijdelijk misverstanden. Als de salesmanager een prospect als een klant beschouwt, terwijl klanten voor de boekhouder alleen partijen zijn met wie een overeenkomst is gesloten… dan zal er een keer spraakverwarring ontstaan. Spraakverwarring die uiteindelijk kan doorsijpelen in de informatiesystemen, met alle kwalijke gevolgen van dien. Daar hebben we de afgelopen jaren genoeg voorbeelden van kunnen zien.

Met de cogNIAM® methode (wat staat voor: Cognition enhanced Natural language Information Analysis Method) structuren en verbinden wij semantiek, data, regels en processen in uw organisatie, en zorgen we voor een eenduidige vastlegging die -waar mogelijk- goed te automatiseren is.

Zo voorkomt u verspilling van kennis, tijd en geld.

PNA verzorgt ook opleidingen cogNIAM®, zodat u de methode zelf leert toepassen in uw organisatie.

Wat maakt cogNIAM® uniek?

Integrale aanpak

cogNIAM® is het ‘recept’ om (met open wereldstandaarden) een samenhangend kennismodel te maken met semantiek, data, regels en processen als ‘ingrediënten’.

Herhaalbaar

Een methode (op wetenschappelijke basis) die herhaalbaar en reproduceerbaar is.

Implementatie-onafhankelijk

cogNIAM® wordt niet begrenst door de wetten en beperkingen van IT-systemen, notatiewijzen of programmeertalen; wij zijn wendbaar met oog voor toekomstvastheid.

Natuurlijke taal

Met cogNIAM® heb je de ruimte om met alle stakeholders te communiceren in hun eigen taal en met gebruik van eigen jargon. Maar die communicatie heeft altijd dezelfde bron: het kennismodel.

Concrete voorbeelden

Wij blijven niet hangen in abstracties, maar vragen en geven voortdurend concrete, praktische voorbeelden om aannames te controleren en te valideren met mensen uit de praktijk (fact based consulting). Deze voorbeelden zijn ook onderdeel van het kennismodel.

Voor u, en vooral met u

Wij werken niet alleen voor u, maar vooral ook met u: wij proberen zo veel mogelijk uw werkelijkheid te structureren, te valideren en vast te leggen. Ook om die reden is valideren met uw praktijkmensen essentieel.

Het kennismolecuul

Semantiek is de kunst van het toekennen en herkennen van betekenis. Cruciaal in kennis- en datamanagement, maar toch vaak een ondergeschoven kind. Dan blijkt voor de salesmanager een prospect een klant te zijn, terwijl de boekhouder alleen partijen als klant ziet met wie een overeenkomst is gesloten.
In cogNIAM® doen we meer dan een lijst met begrippen opstellen: we brengen er ook structuur in aan door begrippen met elkaar te verbinden. Aan begripsdefinities stellen wij hoge eisen. Wij hanteren strenge criteria voor begripsdefinities waardoor deze gegarandeerd eenduidig zijn.

Semantiek in data, regels in processen

Wij koppelen alle begrippen aan data, regels en processen. Op die manier is de betekenis altijd toegankelijk en kunnen we garanderen dat iedereen in de organisatie in iedere situatie kan weten wat een bepaald begrip in een specifieke context precies betekent.

We leven in een kenniseconomie die is gebouwd op data. Data zonder context hebben echter geen waarde. Om die waarde toe te kennen en te behouden, moet je data goed structureren en voorzien van context. Met cogNIAM doen we dit in natuurlijke taal, waardoor de resultaten ook voor iedereen te begrijpen zijn.

Data in semantiek, regels en processen

Naast het koppelen van betekenis aan data controleren wij data ook met regels. Regels bepalen welke data waar en onder welke voorwaarden mogen voorkomen, en ook hoe nieuwe data worden afgeleid of opgehaald. Wanneer data worden opgehaald of afgeleid kunnen we door het koppelen van data aan processen ook aangeven wie dat doet, hoe en wanneer.

PNA verzorgt ook opleidingen Fact Based Modelling (FBM). Klik hier voor meer informatie.

Regels zijn onmisbaar in een wereld die om data draait. Regels zijn er in alle soorten en maten: je wil bijvoorbeeld niet dat je voor één persoon twee geboortedata kan vastleggen. Dit soort regels zorgt er voor dat je data correct en consistent blijven. Maar er zijn ook regels die bepalen hoe nieuwe gegevens afgeleid kunnen worden uit bestaande gegevens. Denk hierbij aan berekeningen of logische bepalingen. Daarnaast kun je met regels ook bepalen wanneer in het proces bepaalde informatie opgehaald wordt.

Regels verbonden met data, processen en semantiek

De betekenis van alle begrippen die gebruikt worden om regels te beschrijven, moet bekend zijn. Regels hebben altijd betrekking op data. Ook worden regels aangeroepen op specifieke plekken in een proces. Daarbij is het essentieel dat de regel aangeroepen wordt vanuit het proces zonder dat die regel inhoudelijk onderdeel is van het proces: “separate the know from the flow!

Processen vormen de kern bij veel organisaties. De processen bepalen in hoge mate hoe de bedrijfsvoering verloopt.

Processen verbonden met data, regels en semantiek

In cogNIAM® staan processen niet op zichzelf. Processen gebruiken data en zijn onderhevig aan regels. Ook zijn er begrippen nodig om een proces te beschrijven. Om deze begrippen te begrijpen, zijn goede begripsdefinities noodzakelijk. Voor iedere processtap in een procesontwerp leggen wij vast welke data nodig zijn om een processtap uit te kunnen voeren. Ook leggen we vast welke data voortkomen uit een processtap. Beslisregels, bijvoorbeeld gemodelleerd met de open standaard DMN, kunnen gekoppeld worden aan een processtap. Hierdoor worden ze op het juiste moment uitgevoerd.

PNA verzorgt ook opleidingen Business Process Modelling and Notation (BPMN 2.0). Klik hier voor meer informatie.

Een goed gesprek over hoe wij u kunnen helpen?