Het DNA van PNA

We zijn nieuwsgierig

We willen graag weten wat de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied zijn, hoe zich dat verhoudt tot onze methode en wat dat voor onze klanten en onszelf kan inhouden. We willen nieuwe markten en nieuwe producten leren kennen. We vinden het leuk om onze klanten en collega’s goed te kennen, en te weten wat hen drijft, wat hun wensen zijn en waar we ze kunnen helpen. We vragen, als het moet, dóór, tot we tot de kern van het probleem zijn doorgedrongen.

We zijn origineel

We bieden onze klanten oplossingen die door andere adviesbureaus niet worden geboden. We zijn een beetje eigenwijs, omdat we, geschoold in cogNIAM, van de hoed en de rand willen – en kunnen – weten, op basis van ‘real life’ voorbeelden en een drang hebben om te analyseren en te modelleren. We komen met creatieve ideeën en oplossingen, en denken “out-of-the-box”. We zijn nauwkeurig en letten op waardevolle details. Onze oplossingen en diensten zijn gestoeld op een filosofie, namelijk het cogNIAM® gedachtegoed.

We zijn betrokken

We hebben daadwerkelijk belangstelling voor de mensen waarmee we werken: of dat nu onze klanten zijn, onze zakenpartners of onze collega’s. We doen een extra stapje voor hen, en we gaan tot het gaatje om doelstellingen en resultaten te bereiken. Er is altijd veel mogelijk, dus we houden niet van ‘nee’ zeggen, met als aandachtspunt dat we niet onszelf te kort moeten doen. Betrokkenheid uit zich ook in belangstelling om met andere samen te werken, als we denken dat dit tot een betere oplossing leidt

We zijn inventief

We zitten in de frontlinie van ons vakgebied, waardoor we de concurrentie altijd een stapje voor zijn. We zijn innovatief en bedenken, als dat nodig is voor de klant, oplossingen die nog nooit eerder zijn bedacht. Soms vragen we ons af of er wel directe of vergelijkbare concurrenten bestaan, omdat onze aanpak een fundamenteel andere invalshoek heeft. Wij werken vanuit een kern van kennis naar het doel toe.

We zijn eerlijk

We spelen geen spelletjes, hebben geen verborgen agenda en bedrijven geen politiek. We waarderen de mensen met wie we samenwerken – of dat nu klanten, collega’s of zakenpartners zijn – om wie ze zijn en wat ze kunnen. We respecteren daarbij ook wat ze niet kunnen en helpen ze daar zo goed mogelijk bij. We communiceren direct, duidelijk en niet via-via. We geven, als dat in het belang van onze gesprekspartner is, onze ongezouten mening. In die zin zijn we de belichaming van Patrick Lencioni’s ‘the naked consultant’.

We zijn gepassioneerd

We hebben een passie voor ons werk, en dragen dat ook op vele fronten uit. Welke rol we ook spelen, we spelen hem met overgave. We hebben geen 9-tot-5 mentaliteit; als het moet, gaan we door tot we ons doel hebben bereikt. We hebben ook plezier en humor – lachen is gezond, en het draagt tevens bij aan een goede werksfeer en een gezond bedrijf!

We zijn stoutmoedig

Zo klein als we zijn, hebben we toch veel invloed. We doen zaken met de grootste, toonaangevende en meest innovatieve organisaties, we werken met ze samen, en we zijn trots op wie we zijn en wat we kunnen. We doen voorstellen en voeren acties uit, die de verbeelding tarten, zonder onverantwoordelijk te worden. We durven risico’s te nemen en zijn ondernemend, zowel op inhoud als op bedrijfsvoering. Zo hebben we een leidende rol gespeeld bij het opstellen van diverse wereldstandaarden, een strategisch partnerschap met ADP afgesloten, een joint venture opgezet met ABN AMRO, om er slechts enkele te noemen.