Minder misverstanden met iKnow Semantics

Met iKnow Semantics is het mogelijk om de semantiek van een kennisdomein te modelleren. Hiermee legt u de terminologie en betekenis daarvan centraal vast binnen uw organisatie, waardoor miscommunicatie voorkomen wordt.

Begrip met iKnow Semantics

Komt het in uw organisatie voor dat men denkt elkaar te begrijpen, maar achteraf blijkt dat er een andere betekenis aan termen is gegeven? Is de betekenis van termen in uw organisatie niet voor iedereen duidelijk?

Semantiek is de kunst van het toekennen van betekenis. Dit is essentieel bij het werken met data, regels en processen. Toch is het vaak een ondergeschoven kind.

iKnow Semantics maakt het helder definiëren van semantiek een essentieel onderdeel van uw organisatie. Samen met de andere modules van de iKnow suite vormt iKnow Semantics een krachtige spil binnen die suite door van elk element – bijvoorbeeld een processtap, een attribuut in een regel of een waarde in het datamodel – de betekenis vast te leggen.

Belangrijkste features

Op één plek begrippen definiëren

Definieer alle begrippen van uw organisatie op één plek.

Begrippen zijn verbonden

Relaties tussen begrippen zijn geborgd en vastgelegd.

Koppel begrippen aan data, regels en processen

Alle begrippen kunnen gekoppeld worden aan alle onderdelen van uw model.

Meertaligheid en taalniveau

Definieer begrippen in verschillende talen en op verschillende taalniveaus

Inzicht in de relaties tussen begrippen

In één overzicht duidelijk welke begrippen uw organisatie gebruikt en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

De voordelen

  • Een centrale plaats voor termen en definities bespaart telkens weer zoeken naar de betekenis van in de organisatie gebruikte termen.
  • Termen van externe partijen zoals toezichthouders worden gelinkt aan de interne termen om automatisch gegenereerde compliance overzichten mogelijk te maken.
  • Jargon vormt niet langer een drempel voor medewerkers om zich een nieuw kennisdomein eigen te maken.
  • Met iKnow Semantics worden homoniemen boven water gehaald en wordt voor iedereen duidelijk welke betekenis van een term wordt bedoeld.