Maak kennis met de ambities van PNA

Wij helpen onze klanten om ruimte te creëren. Ruimte die hen in staat stelt zich te richten op hun eigenlijke werk, op innovatie en verbetering en op het realiseren van wendbaarheid en compliance.

Kennis wordt steeds belangrijker, maar kennisverspilling is aan de orde van de dag.

Tegenwoordig is er geen excuus meer voor kennisverspilling. PNA is ooit door Professor Sjir Nijssen opgericht om echte overdracht van kennis, tussen mensen onderling of tussen mens en machine, op een begrijpelijke en mensvriendelijke manier mogelijk te maken. Daarbij kwam hij al snel uit op de grootste gemene deler als basisingrediënt – onze eigen (natuurlijke) taal, maar dan met een goed doordachte, onderliggende structuur en aanpak.

Via een reeks van opvolgende uitvindingen (NIAM, ORM2, Informatiekunde, Kenniskunde, cogNIAM®) en de totstandkoming van internationale kennismodelleringswereldstandaarden (bijv. BPMN, DMN en SBVR) is iedere mens en elke organisatie tegenwoordig in staat om kennis duurzaam te borgen en productief toe te passen. Het is niet voor niets dat een van de vroegere slogans van PNA was: “Kenniskunde: het lezen, rekenen en schrijven van de kennismaatschappij”. Kennis is, zeker in de tijd waarin wij leven, en per definitie in een moderne kenniseconomie, een groot goed. Wij zijn in staat om kennis levend te maken, kennis te ‘mobiliseren’!

Tegelijkertijd constateren we nog steeds dat kennis in alle hoeken van onze samenleving wordt gemorst, dat het niet goed wordt ingezet. Er wordt niet geleerd van fouten, er is onduidelijkheid over betekenis en er is een te grote gebondenheid van kennis aan een beperkt aantal specifieke personen, omdat kennis onvoldoende wordt vastgelegd. Dit leidt op z’n minst tot misverstanden, maar kan natuurlijk veel dramatischere gevolgen hebben.

Onze huidige missie is daarom: het voorkomen van kennisverspilling

PNA profileert zich als “kennispartner”. Nog steeds is PNA, in de geest van wat Sjir ooit bedacht, een bedrijf dat verspilling van kennis tegengaat. Niet voor niets is onze missie: het voorkomen van kennisverspilling. We doen dat óók om, zoals Paul Iske altijd formuleert, de strijd tegen de georganiseerde domheid aan te gaan. Als je niet het totaaloverzicht en –inzicht hebt, dan werk je al snel langs elkaar heen of werk je elkaar tegen. De strijd tegen de georganiseerde domheid is natuurlijk nauw verwant aan het tegengaan van kennisverspilling en kennisvertroebeling. Nog steeds verzuimen veel organisaties op een toegankelijke manier hun kennis te borgen – er is dan paniek als medewerkers met specifieke of zeldzame kennis wegvallen. Wij helpen die paniek te voorkomen. We proberen organisaties (maar ook de samenleving in zijn geheel) te laten profiteren van briljante mislukkingen – maak fouten, leer er van en zorg dat je er beter van wordt. Dit kan alleen maar als je de opgedane kennis ‘zichtbaar’ maakt en deze (her)benut.

Onze visie: ruimte creëren voor vernieuwing en verbetering

Verspilling is natuurlijk altijd zonde. Het kost een hoop tijd en geld – tijd en geld die in rook opgaan en niet bijdragen aan de waarde van een organisatie. Hoe mooi zou het zijn, als de middelen die nu verspild worden, gebruikt kunnen worden voor iets nuttigers? Daarom is onze visie: “We helpen onze klanten om ruimte te creëren. Ruimte die hen in staat stelt zich te richten op hun eigenlijke werk, op innovatie en verbetering en op het realiseren van wendbaarheid én compliance. Wij doen dit door inzicht en daadwerkelijk begrip te verschaffen. We durven anders te zijn!”