PNA, expert op het gebied van kennismanagement

Wij helpen organisaties bij kennisintensieve uitdagingen en leggen het fundament voor duurzaam en intelligent gebruik van kennis. Wij willen innovatie de ruimte geven en verspilling van kennis, tijd en geld tegengaan. Hiervoor ontwikkelden wij de cogNIAM® methode die geschikt is voor het optimaliseren van elke vorm van kennis.

“Kennis kun je dusdanig identificeren en structureren dat je ermee kunt rekenen. En wel zodanig dat je direct en vooral op de lange termijn tijd en geld kunt besparen. Dat is waar PNA zich mee onderscheidt.” – em. prof. dr. Sjir Nijssen.

Uiteraard is toegankelijke, beheersbare en productieve kennis belangrijk voor onze organisatie. We werken dagelijks met onze cogNIAM methode en leveren keer op keer onomstotelijk bewijs dat onze methode werkt en het voor bedrijven ongekende meerwaarde oplevert. Maar nog meer dan ‘het hoe’ en ‘het wat’ is ‘het waarom’ we dit doen voor ons van belang.

cogNIAM®

cogNIAM® is de naam van methodiek waar wij onlosmakelijk mee zijn verbonden. Het staat voor Cognition enhanced Natural language Information Analysis Method. Met de cogNIAM® methode borgen we kennis op een gestructureerde manier,  en maken die praktisch toepasbaar. Dat doen we in natuurlijke taal en met veel concrete voorbeelden, zodat iedereen binnen de organisatie begrijpt wat de spelregels zijn en waarom. Die begrijpelijke kennis vormt de basis voor uw processen, procedures en systemen.

Visie & Missie

Kennis wordt steeds belangrijker, maar kennisverspilling is nog aan de orde van de dag. En dat terwijl er geen excuus meer is voor kennisverspilling sinds de introductie van de cogNIAM® methode.

Onze missie is dan ook: het voorkomen van kennisverspilling. Verspilling is natuurlijk altijd zonde. Het kost een hoop tijd en geld – tijd en geld die in rook opgaan en niet bijdragen aan de waarde van een organisatie. Hoe mooi zou het zijn, als de middelen die nu verspild worden, gebruikt kunnen worden voor iets nuttigers? Daarom is onze visie: “We helpen onze klanten om ruimte te creëren. Ruimte die hen in staat stelt zich te richten op hun eigenlijke werk, op innovatie en verbetering en op het realiseren van wendbaarheid én compliance.

Het DNA van PNA

Ons werk wordt ingegeven door een ideëel idee. Het idee dat door een exacte benadering van kennis wereldwijd verspilling van kennis, tijd en geld kan worden tegengegaan. Noem ons idealisten. Noem ons wereldverbeteraars. Maar wij geloven in deze benadering. En dat bewijzen we al gedurende lange tijd.

Historie

Professor Sjir Nijssen, onze oprichter, spant zich al meer dan vijftig jaar in om mensen efficiënter om te leren gaan met kennis. In de jaren ’70 ontdekte hij hoe je kennis zodanig kunt identificeren, analyseren en structureren dat je ermee kunt rekenen. Daardoor kan specifieke kennis in begrijpelijke taal voor een grotere groep mensen toegankelijk worden gemaakt. Hierdoor kan verspilling worden tegen gegaan en kunnen bedrijven floreren in hun ondernemerschap.
Zijn inzicht vormde de voornaamste drijfveer voor het ontwikkelen van de huidige cogNIAM® methode. Een wetenschappelijke methode die centraal staat in de aanpak van PNA. Een methode die organisaties in staat stelt om – vanuit de huidige wereldstandaarden op het gebied van kennismanagement – in de praktijk duurzaam om te gaan met kennis.

Onze klanten

Wij werken onder meer voor ABN AMRO, ADP, Belastingdienst, European Space Agency, Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Moneyou, Obvion, Rijkswaterstaat en SVB. Ons gedachtegoed fungeert tegenwoordig als basis voor de actuele wereldstandaarden op het gebied van processen, business rules en gegevensmanagement.

Onze partners

PNA gelooft in co-creatie en werkt samen met partners aan innovatieprojecten op het snijvlak van Business & IT. Wij geloven in samenwerkingsverbanden waar alle partijen beter van worden. Verbanden waar beide partijen van leren en oplossingen die op maat gesneden zijn. En omdat we geloven in de producten en diensten die we samen met klanten afleveren, zijn we ook regelmatig onderdeel van consortia.

Werken bij PNA

Wil jij werken voor grote (inter)nationale organisaties binnen een enthousiast, dynamisch en professioneel team? Kom ons dan versterken en help mee ons succes in de uitdagende wereld van kennismanagement uit te breiden. Bij PNA werk je aan interessante en complexe projecten. Je krijgt de ruimte om je ambities waar te maken. Wij zijn trots op onze kennisproducten en -oplossingen en dat stralen we met zijn allen uit!

Publicaties

PNA besteedt ook regelmatig aandacht aan onderwerpen waarover veel te vertellen is. Zo hebben we in 2021 -in samenwerking met de Belastindienst- nog een boek gepubliceerd over wetsanalyse.

Een goed gesprek over hoe wij u kunnen helpen?