Professor Nijssen, grondlegger van PNA en bedenker van NIAM

Professor Sjir Nijssen ontdekte in de jaren ’70 hoe je kennis zodanig kunt identificeren, analyseren en structureren dat je ermee kunt rekenen.

Wetenschappelijk fundament

Professor Sjir Nijssen, onze oprichter, spant zich al meer dan vijftig jaar in om mensen efficiënter om te leren gaan met kennis. In de jaren ’70 ontdekte hij hoe je kennis zodanig kunt identificeren, analyseren en structureren dat je ermee kunt rekenen. Daardoor kan specifieke kennis in begrijpelijke taal voor een grotere groep mensen toegankelijk worden gemaakt. Hierdoor kan verspilling worden tegen gegaan en kunnen bedrijven floreren in hun ondernemerschap.
Zijn inzicht vormde de voornaamste drijfveer voor het ontwikkelen van de huidige cogNIAM® methode. Een wetenschappelijke methode die centraal staat in de aanpak van PNA. Een methode die organisaties in staat stelt om – vanuit de huidige wereldstandaarden op het gebied van kennismanagement – in de praktijk duurzaam om te gaan met kennis.
Lees verder op de Sjir Nijssen Wikipedia pagina.

Geen frivole theorieën

Ons werk wordt ingegeven door een ideëel idee. Het idee dat door een exacte benadering van kennis wereldwijd verspilling van kennis, tijd en geld kan worden tegengegaan. Noem ons idealisten. Noem ons wereldverbeteraars. Maar wij geloven in deze benadering. En dat bewijzen we al gedurende lange tijd.

Ruimte om te innoveren

Met de toetreding van Maurice Nijssen – zoon van – als algemeen directeur heeft PNA een nieuwe wezenlijke ontwikkeling doorgemaakt. Hij is namelijk voortdurend bezig om het kenniskapitaal van organisaties breder toepasbaar te maken.
Dit strekt zich uit van de bedrijfsvoering van organisaties tot aan samenwerking in de keten. Niet alleen voor commerciële partijen, maar juist ook – vanuit samenwerkingsverbanden – om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s te ontwikkelen. We kijken dus verder dan onze neus lang is. We blijven niet steken bij frivole theorieën, maar creëren vanuit een gedegen fundament grip op kenniskapitaal en dus kansen om te groeien.

Oog voor de toekomst

Sinds januari 2018 versterkt Frank Harmsen PNA als directeur/aandeelhouder. Frank was voor zijn overstap partner bij EY Advisory, waar hij verantwoordelijk is geweest voor transformatie- en digitaliseringsprojecten. Daarnaast is Frank actief als bijzonder hoogleraar kennis- en informatiemanagement aan de Universiteit Maastricht. Maurice is verheugd met de komst van Frank. “We vullen elkaar aan. Frank past met zijn achtergrond perfect bij PNA. Zijn brede praktijkervaring als organisatieadviseur van toonaangevende organisaties is zeer waardevol voor ons. Met zijn ervaring op bestuursniveau kunnen we nog meer impact hebben.”
Voor Frank is de overstap van een grote partij als EY naar PNA logisch. “Na bijna 25 jaar werkzaam te zijn geweest voor grotere bedrijven als Capgemini en EY, trok het ondernemerschap. Een eigen bedrijf leek mij een interessante uitdaging, maar wat is er mooier dan met gelijkgezinden samen verder te gaan? PNA past zowel inhoudelijk als qua cultuur uitstekend bij mij. Ik wil PNA met mijn ervaring helpen weer een volgende stap te zetten.”
Met deze uitbreiding is PNA nu nog meer in staat complete vernieuwings- en transformatietrajecten bij haar klanten uit te voeren, inclusief de strategische en veranderkundige kant ervan.