Inzicht in data

Veel organisaties gaan op dit moment op een bijzonder arbeidsintensieve manier om met hun data. Terwijl inzicht in de data waarmee de organisatie werkt van grote waarde is, ontbreekt een concrete aanpak om dit doel te bereiken. Met de juiste aanpak kunnen organisaties sneller reageren op marktontwikkelingen, wensen van klanten of wijzigingen in regelgeving.

Organisaties kunnen niet om data heen. PNA biedt een aanpak om alle kennis over de data die binnen uw organisatie een rol speelt in kaart te brengen. Immers, om de beschikbare data correct in te zetten én om onvermijdelijke wijzigingen efficiënt door te voeren, is inzicht nodig in de data structuur. Als PNA gaan we zelfs nog een stap verder, want naast de datastructuur leggen we ook de link met processen, regels en semantiek vast. Wat ontstaat is als het ware een ‘bouwtekening’ van de *(data binnen de) organisatie.

Inzicht in data?

Het wordt vaak genoeg gezegd: “data is het nieuwe goud!” Maar dan moeten we wel weten waar dat goud zich bevindt. Want eerlijk.. Als u nú de vraag krijgt “welke data is er nodig voor rapport ABC?” is deze vraag dan direct te beantwoorden of moet er veel zoekwerk worden gedaan?

Waarom ook processen, regels en semantiek?

Data op zichzelf is interessant, maar zegt niet veel. Is het data die we zelf produceren? Hoe dient deze data te worden geïnterpreteerd? Hoe is er In de samenhang met processen, business rules en termen zien we pas welke data waar ontstaat, waar deze gebruikt wordt, aan welke regels deze data moet voldoen én wat hieraan voor betekenis mag worden verbonden.

Hoe ziet dat eruit?

Dat hangt af van de wens vanuit de organisatie en waarvoor de kennis nodig is uiteraard. Is het de wens om op basis van het opgestelde Kennismodel een nieuwe applicatie te ontwikkelen, dan kunnen we een prototype opstellen. Moet er een wijziging worden doorgevoerd, dan maken we op basis van het datamodel een impact analyse.
De kennis uit het Kennismodel kan op elk moment in de door de organisatie gewenste vorm ter beschikking worden gesteld.

Wat gaan we daarvan merken?

Het wordt vaak genoeg gezegd: “data is het nieuwe goud!” Maar dan moeten we wel weten waar dat goud zich bevindt. Want eerlijk… als u nú de vraag krijgt “welke data is er nodig voor rapport ABC?” is deze vraag dan direct te beantwoorden of moet er veel zoekwerk worden gedaan?

Wie zijn daar voor nodig?

We kunnen hiervoor alle mankracht aanleveren, maar zonder toegang tot inhoudelijke experts van uw organisatie kunnen we niet vooruit.. We zijn dus altijd op zoek naar de ‘SME’ (Subject Matter Expert) voor elk onderwerp.
Daarnaast zorgen we er graag voor dat de organisatie niet afhankelijk wordt van onze inzet, dus zullen we tijdens of na het inhoudelijke werk aan het model ook zorgen voor opleiding van de personen die na ons vertrek het Kennismodel zullen onderhouden.

Wat is er voor nodig om een wetsanalyse uit te voeren?

Voor het vastleggen, beheren en inzien van het Kennismodel hebben we de iKnow Suite ter beschikking, een combinatie van diverse modules om alle soorten kennis binnen de organisatie vast te leggen en met elkaar te integreren. Om écht aan de slag te kunnen hebben we daarnaast de beschikbare documentatie, voorbeelden en

Data is maatwerk. Daarom zijn alle trajecten die we op dat vlak voor klanten uitvoeren dat ook. De afgelopen jaren hebben we heel wat organisaties bijgestaan om inzicht in hun data te krijgen en dat ook zo te houden. Met een combinatie van onze aanpak, ondersteunende tooling, ervaren collega’s en opleidingen ontzorgen we organisaties op het vlak van datamanagement.

Een goed gesprek over hoe wij u kunnen helpen?