Bestrijding armoede en schulden via data science en AI

Belangrijke subsidie BZK voor ELSA Lab Heerlen op de Brightlands Smart Services Campus

Voor het opzetten en ontwikkelen van het zogenoemde ELSA Lab  ‘Armoede en Schulden’ op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen trekt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK, digitalisering) een belangrijke subsidie uit. De eerste tranche bedraagt 800.000 euro.

Tijdens het landelijke evenement van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) gisteren in Utrecht zei de staatssecretaris het ELSA Lab te steunen en als voorbeeld te zien om uiteindelijk de dienstverlening van de overheid aan burgers in financieel moeilijke situaties beter te maken.

Ethische, juridische en maatschappelijke aspecten

Het ELSA Lab wil met data science en artificial intelligence (AI) helpen bij het terugdringen en voorkomen van armoede en problematische schulden. Dat doet het lab door oplossingen te ontwikkelen, waarbij vanaf het eerste begin de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de inzet van digitale technologie worden meegenomen en de kansen ervan worden benut. Die kennis over effecten van onder andere datasets en algoritmes wordt gebruikt bij het praktisch en slim implementeren van plannen en maatregelen. Hierbij worden ook burgers betrokken.

Consortium

Binnen het ELSA Lab werken partners samen in een proeftuin in Heerlen, waarbij wordt samengewerkt met andere gemeenten en de VNG. Op die manier zijn de resultaten relevant voor heel Nederland. In dat consortium zitten overheidsorganisaties, kennisinstellingen en andere partners. De coördinatie ligt bij de AI-hub Brightlands, met als penvoerder de Brightlands Smart Services Campus. De AI-hub Brightlands is één van de zeven AI-hubs in Nederland en daarmee onderdeel van de Nederlandse AI Coalitie.

Menselijke maat

Het rijksgeld is toegekend vanuit het budget voor het versterken van de menselijke maat in overheidsbeleid, naar aanleiding van het advies van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen. Dit bedrag is bedoeld voor het opstarten en ontwikkelen van het lab in het eerste half jaar. Voor de periode erna kunnen nieuwe aanvragen volgen, met de intentie om te komen tot duurzame financiering.

Bijdrage

AI en data science spelen een bepalende rol voor onze toekomstige welvaart én het welzijn. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken én aan de groei van onze economie.

STAATSSECRETARIS ALEXANDRA VAN HUFFELEN (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, digitalisering) gisteren tijdens het NL AIC evenement: “Het project ELSA Lab Armoede en Schulden moet een schoolvoorbeeld worden van het borgen en versterken van mensenrechten in AI-toepassingen: mensen en hun rechten staan centraal. Dit soort projecten zijn belangrijk omdat de lat voor de overheid hoog moet liggen.”

ASTRID BOEIJEN, CEO Brightlands Smart Services Campus: “We zijn ontzettend blij met de toekenning van de subsidie van BZK. Dit is niet alleen belangrijk voor onze campus, voor Limburg en voor AI, maar vooral voor de aanpak van armoede- en schuldenbestrijding”.

KEES VAN DER KLAUW, Coalitiemanager NL AIC: “Het initiatief van Brightlands voor het ELSA Lab is een goed voorbeeld van hoe regionale initiatieven een nationaal belang kunnen dienen en hoe de AI-hubs bijdragen aan de doelstellingen van de Nederlandse AI Coalitie voor een mensgerichte toepassing van AI voor het maatschappelijk en economisch belang.”

EMILE AARTS, Voorzitter werkgroep Mensgerichte AI, NL AIC: “Armoede en Schulden is een van de eerste ELSA Labs die binnen de NL AIC tot wasdom is gekomen. Het is een prachtig en uniek voorbeeld van hoe het ELSA concept kan worden ingezet voor het aanpakken van een maatschappelijk zeer relevant probleem waarbij mensgerichte AI voorop staat. We zijn dan ook verheugd met de erkenning die het nu krijgt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken.
—–

Partners in het ELSA Lab

ELSA is de Europese afkorting voor ethische, juridische en maatschappelijke aspecten. Het lab wordt gecoördineerd vanuit Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, die eveneens de kern vormt van de AI-hub Brightlands van de Nederlandse AI Coalitie.

Het ELSA Lab is verder een initiatief van Maastricht University, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, TNO, APG, PNA, Accenture, ministerie van BZK, Belastingdienst, KamphuisGroep, DUO, CBS, de Kredietbank Limburg, de Nationale Politie, Parkstad en Gemeente Heerlen.

Het ELSA Lab wordt ondersteund door AFM, BKR, ECP, Maatschappelijke Alliantie, NIBUD, Schuldenlab, NVB, Wijzer in geldzaken en Women Inc.

Brightlands

Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is een van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Door kennis en ondernemerschap te bundelen en slim samen te werken, zorgen verschillende communities voor baanbrekende innovaties op het gebied van circulariteit, gezondheid, voeding en data.