Mooier kunnen we het zelf niet zeggen..

“Zorg ervoor dat alle gegevens en regels die we digitaal gebruiken herleidbaar zijn naar wet- en beleid en waar we dat niet kunnen, mist er OF beleid OF we verwerken iets wat niet moet.”
&
“Het is zaak dat we de data expliciet herleidbaar krijgen naar wet- en beleid”

In zijn reactie op Ron Roozendaal’s uitnodiging om mee te denken over het thema ‘De digitale overheid’ identificeert Ronald Damhof (Chief Data Officer, Ministerie van Justitie en Veiligheid) “De deltawerken van de Rijksbrede digitalisering”.
Op nummer 1: Wendbare wetsuitvoering!