Wat heeft PNA met natuurkunde?

Vaak krijgen wij de vraag gesteld wat wij als team van PNA nu precies doen. Daarom vonden wij het leuk om in de reeks ‘Wat heeft PNA met…?’ een aantal analogieën de revue te laten passeren als antwoord op deze vraag.

Een steen en een veertje lijken niet echt op elkaar. Niet qua gewicht, niet qua hardheid, niet qua vorm en in eerste instantie ook niet qua gedrag als je ze van een flatgebouw afgooit. Toch zijn beide objecten volledig onderhevig aan de zwaartekrachtwetten van Newton. Als het veertje niet zo licht was en vanwege haar vorm een grote mate van aerodynamische lift zou bevatten, zou het net zo hard van het flatgebouw naar beneden vallen als de steen (zoals makkelijk aan te tonen is door een steen en een veertje gelijktijdig te laten vallen in een vacuüm tube). De wetten van Newton scheppen een kader waaraan alle wereldse objecten onderhevig zijn. PNA heeft eenzelfde kader met wetmatigheden en relaties voor kennis ontwikkeld.