Wat heeft PNA met scheikunde (deel I)?

Vaak krijgen wij de vraag gesteld wat wij als team van PNA nu precies doen. Daarom vonden wij het leuk om in de reeks ‘Wat heeft PNA met…?’ een aantal analogieën de revue te laten passeren als antwoord op deze vraag.

Op het eerste gezicht lijkt een bancaire speler (zoals ABN AMRO) een heel andere dan die van een ruimtevaartorganisatie (zoals ESA) of van een overheidsinstantie die vergunningen moet verzorgen (zoals Rijkswaterstaat) of uitkeringen moet verzorgen (zoals SVB). In de scheikunde lijkt een levende mens in eerste instantie ook op iets heel anders dan bijvoorbeeld een houten tafel. Echter, beiden bestaan voor een groot deel uit water en koolstofatomen. Alle objecten in de echte wereld bestaan uit een mix van elementen uit de periodieke tabel die in een bepaalde mix en bij de samenstelling leiden tot de unieke structuur van het ‘eindproduct’.. PNA heeft alle elementen van kennis in kaart gebracht in haar kennisdriehoek en de hoofdlijnen van interactie in kennis uitgebeeld in het kennismolecuul.