Wat heeft PNA met scheikunde (deel I)

Vaak krijgen wij de vraag gesteld wat wij als team van PNA nu precies doen. Daarom vonden wij het leuk om in de reeks ‘Wat heeft PNA met…?’ een aantal analogieën de revue te laten passeren als antwoord op deze vraag.

PNA heeft ooit het kennismolecuul geïntroduceerd, waarin data, processen, regels en hun betekenis op een gestructureerde manier met elkaar verbonden zijn. Die moleculen vormen de bouwstenen van kennis: kennis die aanwezig is, kennis die onverhoopt verloren is gegaan, of kennis die nog ontwikkeld moet worden. Het expliciet maken van die kennis, met behulp van gestandaardiseerde bouwstenen, maakt complexiteit inzichtelijk, voorkomt misverstanden en begripsverwarring, en leidt tot performanceverbering. Je zou kunnen zeggen dat PNA daarnaast ook het equivalent van de scheikundige periodieke tabel heeft uitgevonden. In de PNA Kennisdriehoek komen alle bouwstenen van kennis aan bod. Deze worden weer in meer of mindere mate gecombineerd bij elk onderdeel van het kennismolecuul.

Lees ook wat PNA heeft met:

lego

zeecontainers

natuurkunde

scheikunde (deel II)