Wat heeft PNA met zeecontainers?

Vaak krijgen wij de vraag gesteld wat wij als team van PNA nu precies doen. Daarom vonden wij het leuk om in de reeks ‘Wat heeft PNA met…?’ een aantal analogieën de revue te laten passeren als antwoord op deze vraag.

De invoering de zeecontainer in de internationale logistiek heeft tot een revolutie in de wereldwijde handelsstromen geleid. Daar waar voorheen een schip werd beladen met individuele stukken, iets wat soms dagen duurde, leidde de komst van gestandaardiseerde “vrachtbouwblokken”, de zeecontainers, tot enorme kostenreductie en snelheids- en kwaliteitsverbeteringen. Dagen werden gereduceerd tot uren, en verlading van en naar vrachtauto’s en binnenvaartschepen werd opeens ook een peulenschil, omdat ook deze transportvormen de standaard adopteerden.

PNA werkt met de zeecontainer van de kenniswereld: gestandaardiseerde bouwblokken, die efficiënt te modelleren en te combineren zijn. Gegevens, processen, regels én hun betekenis zijn in veel situaties op veel manieren uitlegbaar – standaardisatie leidt tot kennis en daarmee tot performanceverbetering.